Kontakt

Občianske združenie Košická aréna
STEEL ARÉNA
Nerudova 12
040 01 Košice

zapísané: v registri vedenom Ministerstvom vnútra SR,
č. spisu: VVS/1-900/90-22505
IČO: 35556501
IČ DPH: SK 2021839941

Tel: +421 55 729 0099
Fax: +421 55 622 3525

email: sekretariat@steelarena.sk

www.steelarena.sk

Ing. Igor Havrila
generálny manažér STEEL ARÉNY
email: ihavrila@steelarena.sk

Vladimír Kanuščák
technický manažér
email: vkanuscak@steelarena.sk

Created and powered by OneClick