Pohľad z dolných radov A34

kliknutím na obrázok sa otvorí detail v novom okne
Pohľad z dolných radov
Pohľad z horných radov
Pozícia tribúny